Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu 

  Helienek, Matúš
  Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ...
 • Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP 

  Navrátilová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. ...
 • Aspekty spolehlivosti při posuzování shody výrobků 

  Šenkýř, Michal
  Diplomová práce se zabývá vyjádřením aspektů spolehlivosti při posuzování shody výrobků, konkrétně vyjádřením nejistot výsledků při zkoušení a ověřování parametrů výrobků nutných pro jeho uvedení na trh. Praktická část je ...
 • Trendy vývoje elektroerozivních hloubících strojů 

  Čumpl, David
  Obsahem práce je popis principu elektroerozivní hloubicí technologie, porovnání výrobců strojů, technologie výroby elektrod a doporučení stroje pro středně velkou strojírenskou firmu. Poslední část je věnována technicko- ...
 • Modální analýza turbínového kola pro letecký motor 

  Drahý, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá modální analýzou turbínového kola leteckého motoru. První část se zabývá modální analýzou výpočtového modelu turbínového kola a izolované lopatky s využitím cyklické symetrie v programovém ...
 • Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje 

  Rygl, Ondřej
  V dnešní době jsou ceny nástrojů na výrobu prototypů a malých sérií vysoké, stejně jako dodatečné změny v různých nástrojích prodražují finální produkt. Flexibilní nástroj nabízí vhodnou alternativu k výrobě široké škály ...
 • Příprava keramických materiálů se zvýšenou tepelnou vodivostí pro jaderné aplikace 

  Roleček, Jakub
  Oxid uraničitý (UO2) je v současnosti nejčastěji používaným materiálem jakožto palivo v komerčních jaderných reaktorech. Největší nevýhodou UO2 je jeho velmi nízká tepelná vodivost, a protože se při štěpení UO2 v jaderném ...
 • Návrh a implementace SW architektury bezpilotního letounu 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací SW architektury řízení bezpilotního letounu za účelem sběru letových dat, integrace automaticky generovaného kódu autopilota z nástroje Matlab Simulink a komunikace s pozemní stanicí.
 • Návrh rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Diplomová práce Návrh rovnačky XRK 7-200 seznamuje čtenáře s typy rovnacích strojů a jejich principy. Následně jsou popsány postupy konstrukčního návrhu sedmiválcové rovnačky pro průměry tyčí 100-200 mm. Návrh se týká ...
 • Návrh parního kotle na spalování zemního plynu, parametry páry 170 t/h, 6,7 MPa, 485°C 

  Daubner, Tomáš
  Témou diplomovej práce je tepelný návrh parného kotla na zemný plyn. Prvá časť sa zaoberá a popisuje technické paramatre kotla. Hlavná časť práce je venovaná tepelnému návrhu výhrevných plôch.
 • Navrhněte parní kotel s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky 

  Vaculík, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací na spalování dřevní štěpky dle zadaných parametrů. Jedná se o kotel o výkonu 12 t/h s výstupními parametry přehřáté páry 3,3 MPa o teplotě 400 °C ...
 • Návrh opatření pro plnění emisních limitů u kotle bloku 210 MW 

  Smokoň, Pavol
  Tato diplomová práce se zabývá denitrifikácí hnědouhelného kotle elektrárenského bloku. Úvodní kapitoly jsou věnované technickému popisu kotle a možným úpravám, které by vedly ke snížení emisí NOx ve spalinách. Pro splnění ...
 • Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje 

  Štetina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulační možnosti tlumení osy X těžkého obráběcího stroje. CAD model osy X poskytla společnost TOSHULIN, a.s. V práci je popsáno vytvoření sestavy osy X jako vázané mechanické tělesy s tuhými ...
 • Návrh zhášení zahořelého paliva v mlýnském okruhu kotle na Teplárně Karviná 

  Štěrba, Vítězslav
  Tato diplomová práce řeší problémy se samovzněcováním uhelného prášku v provozu Teplárny Karviná. První část je věnována možnostem spalování uhelného prášku a technickému popisu spalovacího zařízení na Teplárně Karviná. ...
 • Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP 

  Zahradníček, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uskladňovacích nádrží na ropné produkty. V úvodní části práce je uvedeno rozdělení nádrží, související normy a údržba nádrží. Další část práce se zabývá analýzou reálného případu ...
 • Jednoválcový motor pro silniční závodní motocykl 

  Morozov, Anton
  Diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřdobého jednoválcového kapalinou chlazeného motoru o zdvihovém objemu 250 cm3 pro silniční závodní motocykl třídy Moto3. V první části jsou popsány konstrukce soudobých ...
 • Návrh kinematiky a řezné geometrie funkční části artroskopických kleští 

  Pospíchal, Oldřich
  Diplomová práce předkládající návrh inovace artroskopických kleští. Na základě literární studie problematiky artroskopických operací kolenního klou-bu, jsou navrženy změny řezné geometrie funkční koncovky nástroje tak, aby ...
 • Použitelnost Simulinku pro modelování prádelenského procesu 

  Sobočík, Robert
  Práce je rozdělená do dvou částí. První část má rešeršní charakter. Obecně popisuje matematické modelování a simulace, program MATLAB Simulink a prádelenský proces. Druhá část je věnována matematickému modelu průmyslové ...
 • Návrh autopilota bezpilotního letounu 

  Němeček, Jakub
  Práce přináší přehled užívaných řešení autopilotů pro malá bezpilotní letadla a analýzu jednotlivých jeho částí. Součástí práce je implementace algoritmu autopilota v prostředí Matlab/Simulink s cílem ovládat výpočetní ...
 • Návrh ventilového bloku rekuperačního hydrostatického modulu vozidla 

  Ranuša, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom ventilového bloku rekuperačného modulu vozidla. Jedná sa o priamu aplikáciu na pneumatikový cestný valec AP 240H od firmy AMMANN. Výsledkom je analýza rekuperačnej funkcie ...

Zobrazit další