Now showing items 1-20 of 443

 • Analýza výměníku tepla 

  Nosek, Miroslav
  Diplomová práca je zameraná na analýzu možného mechanizmu poškodzovania U-trubiek trubkového výmenníka tepla, umiestneného v rámci jednotky na zneškodňovanie plynných odpadov z chemickej výroby. V prvej fáze analýzy, ktorá ...
 • Návrh robotické buňky pro aplikaci typu Bin-Picking 

  Veverka, Ivo
  Tato diplomová práce popisuje pojem technologie Bin-picking, rozpoznávání obrazu a možnosti uchopení součástí různého tvaru. Zabývá se interakcí mezi průmyslovým robotem, koncovým efektorem a rozpoznávacím systémem v ...
 • Širokopásmové oběžné kolo odstředivého čerpadla 

  Wojnar, Pavel
  Cílem této diplomové práce bylo provést návrh oběžného kola čerpadla s rozšířenou účinnostní charakteristikou pro různé návrhové body a následné ověření návrhu výpočtem za pomocí programů Gambit a Fluent. Tři navržená ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik vozidla s vybočením 

  Čavoj, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá CFD simulacemi obtékání automobilů vystaveným bočnímu větru, kde jako automobil slouží referenční model MIRA ve třech variantách karoserie s difuzorem. Zahrnuje ladění výpočetní sítě a vybraných ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...
 • Změna palivové základny kotle John Thomson 

  Hradecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...
 • Virtuální model části obráběcího stroje v ADAMS 

  Juriga, Jakub
  Práca sa v teoretickej časti zaoberá kmitaním v obrábacích strojoch a popisu teórie vzniku samobudeného kmitania. V praktickej časti je riešený problém samobudeného kmitania v obrábacom stroji za použitia simulačného ...
 • Únavové vlastnosti patinující oceli 

  Zavadilová, Petra
  Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Jagoš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...
 • Design lehokola 

  Sazima, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je design lehokola. Lehokolo je řešeno jako tříkolka s částečně otevřenou kapotáží. Cílem bylo navrhnout funkční a nadčasový design s použitím moderních technologií. Bylo navrhnuto lehokolo s ...
 • Návrh výrobního systému pro výrobu teplovodních kotlů 

  Bršel, Michal
  Táto práca sa zaoberá návrhom výrobného systému pre konkrétnu firmu. Objektom výroby je teplovodný kotol na tuhé palivá. Súčasťou práce je analýza výrobku, návrh potrebných technológii, spôsob manipulácie a dopravy, návrh ...
 • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

  Rudolf, Bronislav
  Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...
 • Realizace laserové technologie 

  Urban, Jan
  Cílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost ...
 • Modernizace 3D měřicího přístroje 

  Janoušek, Pavel
  Téma práce řeší modernizaci 3D měřicího zařízení. Modernizace byla nutná z důvodu zavedení nových činností. Na základě zákaznických požadavků byla zavedena vstupní kontrola na nové projekty. Dalším důvodem modernizace je ...
 • Návrh Kalinova cyklu a určení hlavních rozměrů jeho tepelné turbiny pro geotermální elektrárnu. 

  Luermann, Július
  Tato diplomová práce se zabývá Kalinovým cyklem, tedy tepelným oběhem, ve kterém je jako pracovní médium použita směs čpavku a vody. První část práce nás seznamuje s Kalinovým cyklem, uvádí jeho výhody a nevýhody a vlastnosti ...
 • Hákový nosič kontejnerů NKH 8A340 

  Doleček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá analýzou hákového nosiče kontejnerů NKH 8A340. K výpočtu zátěžových stavů bylo využito dynamické simulace v programu MSC.ADAMS. Těchto výsledků bylo použito jako vstupních dat pro řešení dané ...
 • Sloupový jeřáb pro manipulaci s plechy 

  Dobšíček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení otočného sloupového jeřábu, který slouží pro manipulaci s plechy pro nůžky a zakružovací stolici. Cílem je zvolení hlavních rozměrů a základních parametrů navržené ocelové ...
 • Energetický paroplynový zdroj na bázi spalování hutnických plynů 

  Kysel, Stanislav
  Cieľom tejto práce je prevedenie tepelných výpočtov pre zmenené podmienky odberu elektrickej a tepelnej energie. Výkon zdroja je 330 MW. V návrhu sú použité spaľovacie turbíny typu GE 9171E. Paroplynová elektráreň je ...
 • Návrh otočného stolu CES 200 s hydrostatickým uložením 

  Záviška, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem těžkého otočného stolu s hydrostatickým uložením (ložiskem) upínací desky. V úvodí části popsány teoreticky jednotlivé uzly otočného stolu, jako např. možnosti uložení upínací desky ...
 • Baja SAE Vehicle Design 

  Hajdušek, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje koncepční návrh vozidla Baja SAE dle aktuálních pravidel organizace SAE. V úvodu je práce zaměřena na rešerši konkurenčních vozidel a následně na základě těchto na samotný návrh prvního vozidla ...