Now showing items 159-178 of 430

 • Návrh a konstrukce modulárního pouzdra pro baterie. 

  Rozinek, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou battery packů. V první části popisuje návrh battery packu z hlediska volby baterií, jejich tvaru, velikosti, typu a konfigurace zapojení. Dále uvádí vliv těchto charakteristik na výkonnost ...
 • Návrh a konstrukce prototypu univerzálního poloautomatického zařízení pro automobilový průmysl 

  Kristel, Peter
  Konštrukcia poloautomatického zariadenia DCR 231 predstavuje pre spoločnosť Mubea v dlhodobom hľadisku nákladovú úsporu, ktorá rastie s časom aktívneho využívania zariadenia. Zariadenie je koncipované ako univerzálny nástroj ...
 • Návrh a realizace modulů pro ověřování funkčnosti HW periferií mobilního robotu. 

  Mašek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací diagnostických modulů pro odhalení vadné periferie v mobilním robotu. Jeden z testovacích modulů je určen pro diagnostiku ultrazvukových sonarů. Druhý simuluje chování ...
 • Návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot. 

  Růžička, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní robot, který je založen na bázi infračerveného světla. Systém je dále založen na měření relativních úhlů pomocí značek v prostředí, díky kterým ...
 • Návrh a realizace zařízení pro testování goniových mechanismů 

  Vaške, František
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací zařízení na měření opakovatelnosti pohybu goniového mechanismu, dále měřením pohybových vlastností mechanismu a vyhodnocením naměřených dat. Popisuje navrhnuté a zavedené změny ...
 • Návrh a testování vhodné metodiky pro čištění povrchů preparátů in situ pro elektronovou mikroskopii pomalými elektrony 

  Rudolfová, Zdena
  Tato práce se zabývá metodikou přípravy polovodičových vzorků pro pozorování dopova- ných struktur v rastrovacím elektronovém mikroskopu pomalými elektrony. V první části je podrobně zpracována teorie zobrazování povrchů ...
 • Návrh a výroba kamerového modulu 

  Vokoun, Ondřej
  Cílem diplomové práce je navrhnout levný, avšak dostatečně výkonný a univerzální systém, schopný snímání a zpracování obrazu z digitální kamery. Další částí je návrh a implementace funkcí pro zpracování obrazu a komunikace ...
 • Návrh a zefektivnění parametrů FDM tisku 

  Sysel, Karel
  Podstatou práce je test možností specifického typu jednoduchého 3D tiskového zařízení, které se v poslední době dostává stále více do povědomí odborné i laické veřejnosti. Nejprve je práce zaměřena na představení technologie ...
 • Návrh alternativní konstrukce rámu formulového vozu 

  Škaloud, Martin
  V následujícím textu se tato práce zaměřuje na návrh alternativy rámu vozu formulového typu určený pro mezinárodní studentskou soutěž Formule Student. Nejprve je tato soutěž stručně přiblížena. Následují základní informace ...
 • Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect. 

  Barcaj, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá využitím čidla Microsoft Kinect pro dálkové ovládání mobilního robotu. Cílem práce byl návrh způsobu ovládání autonomního mobilního robotu pomocí předem definovaných gest, tyto gesta následně ...
 • Návrh dopravníku na rychlospojky 

  Klár, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravníku na rychlospojky s ohledem na požadavky řešení. Práce je členěna do několika částí, kde ze začátku je uvedena formulace daného problému, krátká rešeršní studie a ideový návrh ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh dvoumotorového letounu VUT 200 s turbovrtulovým motorem TP 100 

  Raida, Radek
  Diplomová práce se zabývá navrením pohonné jednotky pro dvoumotorový letoun VUT 200, jedná se o modifikaci letounu VUT 100. Práce obsahuje analýzu vhodné pohonné jednotky, návrh zástavby pohonné jednotky, hmotový rozbor, ...
 • Návrh fermentoru pro domácnost 

  Švec, Jan
  Cílem práce je návrh fermentační jednotky speciálně uzpůsobené pro provoz v domácnostech. Jednotka zpracovává kuchyňský a zahradní biologicky rozložitelný odpad, při požadavcích na co nejnižší pořizovací i provozní náklady ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Smejkal, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu hydraulického pojezdu pohonné jednotky žacího stroje, a jeho následnou realizací v podobě prototypu. Stroj je navržen s nezávislým pohonem kol, plynulou regulací ...
 • Návrh individuálního větrání bytu s rekuperací tepla 

  Hrabánek, Radek
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, která se zabývá používanými větracími systémy, popisuje základní typy klimatizačních systémů a základní charakteristiky a rozdělení sálavých chladicích systémů. Následující ...
 • Návrh induceru před oběžným kolem odstředivého čerpadla 

  Klusák, Ondřej
  Hlavním cílem diplomové práce je ověření hydraulických návrhů induceru a zjištění jeho vlivu na kavitační vlastnosti čerpadla. Před oběžným kolem odstředivého čerpadla se pro zvýšení sací schopnosti a kavitační odolnosti ...
 • Návrh inovace montážní linky termostatických hlavic ve firmě Honeywell 

  Fical, Karel
  Předmětem této práce je návrh inovativního řešení na montážní lince ve firmě Honeywell. Optimalizace této linky bude dosaženo změnou koncepce kalibrování. Stávající stabilizace v klimatizované komoře bude nahrazena operativní ...
 • Návrh inovace termoformovacího stroje 

  Sipták, Petr
  Cílem práce je navrhnout inovaci termoformovacího stroje tak, aby se eliminovala složitá výměna rozdělovníku nahrazením trvalého nastavitelného kusu. Diplomová práce ukazuje aplikaci automatizace ve výrobě u malé potravinářské ...
 • Návrh inteligentního optimalizačního modulu pro podnikový informační systém 

  Zigo, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou inteligentného optimalizačného modulu pre podnikový informačný systém. Optimalizačný modul bude vytvárať celoročné plány údržby s rovnomerným množstvom údržbárskych aktivít ...