Now showing items 427-446 of 448

 • Zadní těhlice vozidla Formule Student 

  Dráb, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zadní těhlice vozu kategorie Formule Student. Dále je zde řešeno kompletní uspořádání celého zadního náboje. Návrh je vymodelován v CAD systému Pro-Engineer. Je vytvořen ...
 • Zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádných událostí v podniku 

  Pitáková, Jiřina
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění bezpečnosti při vzniku mimořádných událostí ve společnosti Skanska a.s. Úvodní část diplomové práce se zabývá popisem související problematiky, včetně legislativy. V další části ...
 • Zavedení managementu čistých komponent 

  Sojáková, Šárka
  Předložená diplomová práce s názvem „Zavedení managementu čistých komponent“ se zabývá analýzou současného stavu managementu čistých komponent ve vybrané organizaci, identifikací příčin vzniku nečistot ve výrobním procesu, ...
 • Zážehový motor pro malá osobní vozidla 

  Fáber, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo ze zadaných parametrů válcové jednotky stanovit průběhy sil v klikovém mechanismu. Dále byl proveden návrh možného vyvážení klikového mechanismu s použitím jedné vyvažovací hřídele. Byly ...
 • Zdvihací a manipulační zařízení pro podvěsné příslušenství letadla 

  Kaše, Vladimír
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního manipulačního zařízení pro podvěsné příslušenství letadla. Na začátku jsou popsány různé druhy používaných manipulátorů. Následně se zabývá několika možnostmi řešení daného ...
 • Zkušební stav pro zkoušení chladičů 

  Kleger, Ondřej
  Emisní limity a ekonomická situace tlačí přes kupující sílu výrobce automobilu k tvorbě úspornějších vozidel. Jedním z prvků jenž může nepřímo snížit např. spotřebu paliva je chladič spalovacího agregátu. Konstrukce tohoto ...
 • Zlepšování výkonnosti procesů 

  Večeřa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou systému managementu kvality k certifikaci dle normy ISO/TS 16949:2009. V teoretické části jsou popsány jednotlivé koncepty managementu kvality, dále je zde popsán certifikační proces ...
 • Změna palivové základny kotle John Thomson 

  Hradecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...
 • Zplyňování drcených dřevotřísek 

  Hniličková, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje problematice zplyňování drcených dřevotřísek. Úvodní část je věnována obecné teorii zplyňování biomasy a druhům zplyňovacích generátorů. Dále je zde popsáno jaké produkty jsou v produkovaném ...
 • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

  Kuba, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...
 • Zpracování výstupu ze zařízení GPS formou tréninkového deníku 

  Zháňal, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním výstupu ze záznamníku GPS pozice. Tento zaznamenaný soubor se poté stává hlavní součástí aplikace Tréninkový deník. V textu lze nalézt zhodnocení GPS jako celku, dále popis použitých ...
 • Zvyšování mechanických vlastností odlitků ze slitin Al zhotovených metodou vytavitelného modelu 

  Němec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zvyšováním mechanických vlastností hliníkových odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu pomocí technologie HIP (Izostatické lisování za tepla). Porovnáním mechanických vlastností ...
 • Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby 

  Illeová, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí PVD povlaků 

  Samešová, Zina
  Tato práce se v teoretické části zabývá procesem řezání, vlastnostmi otěruvzdorných vrstev a jejich přispívání ke zvyšování řezných vlastností. Druhou částí je část experimentální, jejichž cílem bylo zjištění, srovnání a ...
 • Zvýšení podílu výroby elektrické energie na BPS pomocí ORC cyklu 

  Beck, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést rešerši o výrobě a využití bioplynu, se zaměřením na kogeneraci a provést rešerši o možnostech zvýšení podílu výroby elektrické energie při kogeneraci z bioplynu. Tato závěrečná práce ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového přeplňovaného motoru na CNG 

  Janoušek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční řešení palivového systému dvanáctiválcového přeplňovaného zážehového motoru Caterpillar. Palivový systém je navržen pro sekvenční elektronicky řízené vstřikování plynu do sacího ...
 • Zvýšení účinnosti sacího kanálu zážehového motoru 

  Herka, Miroslav
  Práce popisuje konstrukční řešení sacích kanálů soudobých spalovacích motorů, jejich základní vlastnosti a jednotlivé typy proudění. Práce je zaměřena na experimentálním měření reálného sacího kanálu motoru Husaberg, jehož ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru AR67203 

  Smilek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá přeplňováním zážehových spalovacích motorů a vlivy konstrukčních řešení na konečný výkon. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodné úpravy motoru AR67203 ve voze Alfa Romeo 155Q4 tak, aby dosáhl ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru Honda 1.6 

  Opluštil, Vít
  Cílem diplomové práce je popis a možnosti úprav čtyřdobého spalovacího motoru, rozbor jednotlivých variant a nalezení nejúčinnější úpravy pro zadaný typ motoru. V další části práce se autor věnuje výpočtovému návrhu ...
 • Zvýšení výkonových parametrů zážehového jednoválcového dvoudobého motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčních úprav dvoudobého motoru s cílem zvýšení jeho výkonových parametrů. V úvodu jsou shrnuta různá řešení dvoudobých motorů. Další část práce se věnuje návrhu úprav výkonových ...