Now showing items 116-135 of 430

 • Konstrukční návrh pece 

  Stříž, Michal
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trubkových pecí v procesním průmyslu, především konstrukčním návrhem přestupního potrubí, které je jednou z hlavních částí pece. Dle požadavků je navržené potrubí pevnostně ...
 • Konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla. Úvod této práce je věnován možným konstrukčním variantám pedálových skupin současných vozidel, doplněný požadavky, které jsou na ně ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Bilský, Adam
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť priebežný miešač pre prípravu formovacej zmesi o výkone 1 – 3 t/hod. Prvá časť práce obsahuje rešerš z oblasti formovacích zmesí a miešačov. V ďalšej časti je vlastný návrh konštrukcie ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

  Haluza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 5-12 tun/hod 

  Bobkovič, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh priebežného miesiča pre prípravu zmesi s zlievarenstve s kapacitou 5 až 12 ton za hodinu. Práca obsahuje stručný popis technológie miesenia a základné parametre obdobných strojov. ...
 • konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou 

  Fryčová, Martina
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou s pracovním prostorem 2,0 x1,8metru. V práci jsou popsané technologie řezání laserem a plasmou a z nich vycházející požadavky na stroj. Dále ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro studijní účely krize varu 

  Vojáčková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena problematika krize varu a jsou zde příklady experimentálních zařízení ve světě. V další části je ...
 • Konstrukční řešení teplosměnné plochy a její zanášení u výměníků z dutých plastových vláken 

  Bokišová, Lenka
  Tato práce zkoumá možnost využití dutých vláken z polymerů ke konstrukci nových typů výměníků. První část uvádí do problematiky tepelných výměníků a polymerů jako materiálů vhodných pro vytvoření teplosměnných ploch. Dále ...
 • Konstrukční řešení vírové turbiny s protiběžnými koly 

  Pokorný, Tomáš
  Konstrukční řešení vírové turbíny s protiběžnými koly. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je konstrukční návrh turbíny, ...
 • Kotel na spalování smrkové kůry-18t/h 

  Dračka, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout roštový kotel s přirozenou cirkulací na spalování smrkové kůry o výkonu 18t/h. Po vypracování stechiometrických výpočtů z dodaného prvkového rozboru paliva byly spočítány jednotlivé části ...
 • Krbová vložka pro vytápění 

  Vítek, Zdeněk
  Tato diplomová práce se věnuje spalování dřeva v malém ohništi, konkrétně v krbové vložce. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V prvních kapitolách je popsáno rozdělení krbových vložek a jejich konstrukce. Další ...
 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Petruška, Bohumil
  Úkolem této diplomové práce je návrh konstrukce lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou. V první části je uveden historický vývoj robotů s paralelní kinematickou strukturou. ...
 • Lis LKDS 800 

  Kolbábek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu střižného lisu LKDS 800, který je určen ke stříhání přístřihů v automatické nástřihové lince. První část práce se věnuje jednotlivým uspořádáním pohonů konvenčních lisů a servolisů ...
 • Lis LKJP 630 

  Haman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu lisu LKJP 630, jehož uspořádání je pevně dané konstrukcí řady LKJP. Práce byla zadána ve spolupráci se společností ŽĎAS, a.s, která je zde představena. První část práce se věnuje ...
 • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

  Rudolf, Bronislav
  Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...
 • Lokalizace vad svarů jeřábů 

  Zíka, Luboš
  Diplomová práce řeší problematiku kontroly vad svarů jeřábu. Cílem je rozbor nedestruktivních metod, sledování výskytu vad a jejich charakteru a návrh postupu opravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V ...
 • Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje 

  Jelínek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, ...
 • Malý hydraulický lis na biobrikety 

  Kadlec, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh malého hydraulického lisu na biobrikety s předem danými parametry. V teoretické části je přehled současného stavu v podobě zpracování biomasy, výroby briket a popis briketovacích ...
 • Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) 

  Lysý, Zbyněk
  Diplomová práce na téma management kalibrace souřadnicového stroje má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot při měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji Micro-Vu Excel v praxi, doplněnou o praktický příklad výpočtu ...
 • Manipulační zařízení pro tiskařské a laminovací stroje 

  Sychra, Libor
  Cílem této práce je návrh variant, výběr optimální varianty a konstrukční řešení manipulátoru určeného pro přenos papíru do laminovacích, nebo lakovacích strojů z produkce firmy KOMFI spol. s r.o.. Je zde vyřešena základní ...