Now showing items 1-1 of 1

  • Lisování prolisů v austenitickém nerezavějícím plechu 

    Rudolf, Bronislav
    Práce řeší návrh prolisů v plechu pro teplosměnné solární panely. Jsou vybrány dva tvary prolisů – jehlancový a podélný tvar. Je zhodnocena jejich možná výroba a popsána vybraná metoda výroby GUÉRIN. Pro výrobu je zvolen ...