Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování oceli technologií PATIG 

    Nogol, Petr
    Diplomová práce řeší experimentální ověření technologie svařování PATIG, tedy A-TIG svařování s aktivátory PATIG. Experiment byl proveden na šesti zkušebních vzorcích odlišných chemických a mechanických vlastnosti. Po ...