Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zefektivnění procesu obrábění ojnice 

    Holub, Milan
    Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice ve společnosti SANBORN a.s. a to z důvodu navrhnout efektivnější způsob obrábění. První část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu výroby, která se provádí na ...