Now showing items 1-1 of 1

  • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

    Bittner, Jan
    Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...