Now showing items 1-1 of 1

  • Pevnostní analýza stojanu lisu LKDS800 

    Tománek, Jiří
    Předkládaná diplomová práce se zabývá rámem dvoubodového klikového lisu LKDS800, který byl navržen společností ŽĎAS a.s. Rám je svařovaná konstrukce tvořící základ lisu, který má při plném osazení hmotnost přibližně 90 ...