Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální biomechanická protéza ruky 

    Lux, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...