Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh parního generátoru pro modulární reaktor 

    Černý, Marian
    Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje ...