Now showing items 1-2 of 2

  • Studie použití vodního paprsku 

    Tvarůžek, Martin
    V diplomové práci se provádí studie možnosti nákupu vlastní technologie vodního paprsku. Studie má za úkol v konkrétních číslech poskytnout dané firmě obraz, který jí může pomoci při rozhodování o vynaložení finančních ...
  • Výroba náhradního dílu čerpadla pro řezání vodním paprskem 

    Vrána, Lukáš
    Diplomová práce obsahuje teoretickou část zabývající se nekonvenční technologií vodního paprsku. První část je věnována rozboru technologie vodního paprsku a možným způsobům využití při obrábění. Část praktická řeší ...