Now showing items 1-1 of 1

  • Únavové vlastnosti patinující oceli 

    Zavadilová, Petra
    Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...