Now showing items 1-1 of 1

  • Spalinový výměník trigenerační jednotky se spalovacím motorem 

    Hadraba, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá řešením technického a částečně i ekonomického návrhu spalinového výměníku kogenerační jednotky pro aplikaci absorpčního chlazení, kdy jsou uvažovány typy výměníků spaliny/voda a spaliny/pára. ...