Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh výroby věnce hydraulického válce 

    Svoboda, Lubomír
    Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. ...
  • Přesnost evropského GNSS pro civilní letectví 

    Bittner, Jan
    Diplomová práce se zabývá přesností určení polohy globálním polohovým systémem GPS a jeho satelitním rozšiřujícím systémem EGNOS. V práci je popsán postup šetření chyb uvedených globálních navigačních satelitních systémů ...