Now showing items 1-1 of 1

  • Změna palivové základny kotle John Thomson 

    Hradecký, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá kontrolním tepleným výpočtem stávajícího parního kotle John Thomson spalujícího mazut a následným tepelným přepočtem na zemní plyn. Hlavní části výpočtů jsou: stechiometrie, tepelné bilance, ...