Now showing items 1-5 of 5

 • Krbová vložka pro vytápění 

  Vítek, Zdeněk
  Tato diplomová práce se věnuje spalování dřeva v malém ohništi, konkrétně v krbové vložce. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V prvních kapitolách je popsáno rozdělení krbových vložek a jejich konstrukce. Další ...
 • Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 

  Švaříček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění ...
 • Parametrická studie zařízení pro zpětné získávání tepla 

  Podola, David
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu změn provozních a geometrických parametrů regeneračního výměníku na účinnost decentrální větrací jednotky se zpětným získáváním tepla. Decentrální větrací jednotku lze využít při ...
 • Rychloběžná vodní turbína 

  Holub, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout geometrii oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny, která by měla zajistit maximální průtočnost turbíny při dosažení relativně vysoké hydraulické účinnosti. Při tvorbě nového návrhu se ...
 • Vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbiny 

  Husák, Martin
  Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. V hlavní části práce je nejdříve proveden ...