Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh pece 

    Stříž, Michal
    Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trubkových pecí v procesním průmyslu, především konstrukčním návrhem přestupního potrubí, které je jednou z hlavních částí pece. Dle požadavků je navržené potrubí pevnostně ...