Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

  Dosedla, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...
 • Pohon motokáry elektromotorem 

  Štol, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením přestavby motokáry pro půjčovny poháněné spalovacím motorem na motokáru poháněnou elektromotorem. Hlavní cíl práce je výběr vhodného elektromotoru a elektro-komponent pro ...
 • Technologie opracování středicích nákružků a patek elektromotoru v systému řízení výroby 

  Tollrian, Zdeněk
  Stávající opracování středicích nákružků a patek elektromotoru se soustřeďuje na dvě hlavní výrobní varianty. Pro převod výroby z Německa byla realizována nová inovační technologie. Výpočtem byla zjištěna hodnota řezných ...