• Mostový jeřáb 125t 

  Peprník, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu ocelové konstrukce mostového jeřábu pomocí metody konečných prvků. Jedná se o mostový jeřáb s nosností 125t/32t, který bude umístněn v hale firmy Slovácké strojírny, a.s. v ...
 • Posouzení únosnosti rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 270/63t – 21m 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Diplomové práce je posouzení rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu na únavu. Pro porovnání mám použít prutový a stěnový pomocný výpočtový model. Součástí této práce jsou i pomocné výpočtové modely, ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...