Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kotle na dřevní štěpku zapojeného v plynové kotelně 

    Červeňak, Dušan
    Tato diplomová práce, se zabývá návrhem kotle na dřevní štěpku v plynové kotelně. Sestává z projekčního návrhu kotelny od návrhu vhodného tepelného zdroje až po návrh komponentů nezbytných pro správnou funkčnost kotelny. ...
  • Zplyňování drcených dřevotřísek 

    Hniličková, Veronika
    Tato diplomová práce se věnuje problematice zplyňování drcených dřevotřísek. Úvodní část je věnována obecné teorii zplyňování biomasy a druhům zplyňovacích generátorů. Dále je zde popsáno jaké produkty jsou v produkovaném ...