Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh manipulátoru pro měřicí hlukové mikrofony 

    Mucha, Patrik
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měřící hlukové mikrofony. Jejím obsahem je návrh robotu, který je sestaven z lineárního vedení a nosné konstrukce, která je svařována z ocelových profilů. Návrhy jsou ...
  • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

    Dosedla, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...