Now showing items 1-1 of 1

  • Heuristické algoritmy pro optimalizaci 

    Komínek, Jan
    Diplomová práce se věnuje genetickým algoritmům a zkoumání jejich vlastností. Zvláštní důraz je kladen na posouzení vlivu mutace a velikosti populace. V druhé části práce jsou genetické algoritmy aplikovány na problematiky ...