Now showing items 1-1 of 1

  • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

    Pavlíčková, Lenka
    Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...