Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava grafenu metodou CVD 

    Procházka, Pavel
    Tato diplomová práce je převážně zaměřena na výrobu grafenových vrstev na měděné fólii metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapour Deposition – CVD). Za tímto účelem byla dokončena a plně automatizována ...