Now showing items 1-2 of 2

  • Hydromobil - návrh mechanicko-hydraulické rekuperace kinetické energie automobilu 

    Stodolák, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením vozidla poháněného tlakovou energií ukládanou do hydraulicko-pneumatických akumulátorů. V první části jsou popsány druhy rekuperace energie a především je zde rozebrána ...
  • Zážehový motor pro malá osobní vozidla 

    Fáber, Filip
    Cílem této diplomové práce bylo ze zadaných parametrů válcové jednotky stanovit průběhy sil v klikovém mechanismu. Dále byl proveden návrh možného vyvážení klikového mechanismu s použitím jedné vyvažovací hřídele. Byly ...