Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech 

  Uher, Daniel
  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech.
 • Návrh výroby věnce hydraulického válce 

  Svoboda, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá výrobním postupem součásti Věnec hydraulického válce. V první části je popsána stávající technologie se svými pozitivy a negativy. V druhé části je proveden návrh výroby dle nové výrobní technologie. ...
 • Použití metody FMECA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

  Macháč, Miroslav
  Práce je zaměřena na využití metody FMECA ve výrobním podniku. Analýza vypra-covaná ve spolupráci s výrobním podnikem si klade za cíl snížení počtu neshodných výrobků. Pomocí analýzy FMECA byly identifikovány nejkritičtější ...
 • Systém managementu kvality v malé organizaci 

  Poláček, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá systémom managementu kvality v nábytkárskej firme Spartan a.s. Cieľom bolo analyzovať stávajúci systém managementu kvality. V prvej časti práce je obecný popis histórie a vývoja managemantu ...