Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

    Veselý, Milan
    Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je ...