Now showing items 1-2 of 2

  • Systém managementu kvality v malé organizaci 

    Poláček, Peter
    Táto diplomová práca sa zaoberá systémom managementu kvality v nábytkárskej firme Spartan a.s. Cieľom bolo analyzovať stávajúci systém managementu kvality. V prvej časti práce je obecný popis histórie a vývoja managemantu ...
  • Zlepšování výkonnosti procesů 

    Večeřa, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou systému managementu kvality k certifikaci dle normy ISO/TS 16949:2009. V teoretické části jsou popsány jednotlivé koncepty managementu kvality, dále je zde popsán certifikační proces ...