Now showing items 1-6 of 6

 • Baja SAE Vehicle Design 

  Hajdušek, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje koncepční návrh vozidla Baja SAE dle aktuálních pravidel organizace SAE. V úvodu je práce zaměřena na rešerši konkurenčních vozidel a následně na základě těchto na samotný návrh prvního vozidla ...
 • Koncepční návrh autocrossového vozidla pro děti s objemem motoru 150 ccm 

  Rada, Lubomír
  V diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem autocrossového vozidla pro děti. Dle zadání jsem se zaměřil na návrh rámu, výpočet torzní tuhosti rámu a kinematiku náprav. Při navrhování jsem se inspiroval současným řešení ...
 • Konstrukce malého CNC soustruhu 

  Podloucký, Milan
  Cílem této diplomové práce je konstrukce malého CNC soustruhu ideálního převážně pro malé série menších obroků či pro učební potřeby. V první části práce je provedena obecná rešerše obsahující technologii soustružení, ...
 • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

  Dosedla, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...
 • Rám převíjecího zařízení elektrických kabelů 

  Palík, Milan
  Tématem diplomové práce je rám převíjecího zařízení elektrických kabelů. Hlavní náplní je rozbor zátěžných stavů rámu a stanovení hodnot pro tyto stavy. Pro pevnostní kontrolu rámu bude použita metoda konečných prvků a ...
 • Vychystávací jednotka skladovacího systému Multi tower 

  Hertl, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pohonu a konstrukcí čelní a boční vychystávací jednotky skladovacího systému Multitower a jejich pevnostní analýzou. První část, rešeršní, pojednává o koncepci vychystávacích jednotek, ...