Now showing items 1-1 of 1

  • Stroj pro hydroforming trubek z neželezných kovů 

    Ocelík, Jakub
    Diplomová práce se zabývá problematikou netradiční technologie tváření vysokotlakou kapalinou – hydroforming. Jsou rozebrány faktory mající vliv na průběh tvářecího procesu a jejich vhodné řešení při konstrukci stroje. Je ...