Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a zefektivnění parametrů FDM tisku 

    Sysel, Karel
    Podstatou práce je test možností specifického typu jednoduchého 3D tiskového zařízení, které se v poslední době dostává stále více do povědomí odborné i laické veřejnosti. Nejprve je práce zaměřena na představení technologie ...