Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace výroby koncovek 

    Grandič, Jan
    Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Westfalia. Cílem této práce je zanalyzovat možnosti racionalizace výroby koncovek plynotěsných hadic používaných v automobilovém průmyslu. Práce obsahuje studii racionalizace ...