Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba víceválcového motoru na experimentální motor 

    Tvrdík, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá přestavbou sériového traktorového čtyřválcového motoru na jednoválcový zkušební motor. Práce obsahuje výpočet a návrh vyvažovací jednotky. V další části práce jsou uvedeny MKP výpočty. V závěru ...