Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému pohonu elevátoru skladovacího systému LogiMat 

    Dosedla, Milan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového pohonu skladovacího systému Logimat. Zaměřena je na návrh nového pohonu pro zatížení až 1200 kg a rychlost a přizpůsobení rámu elevátoru novému pohonu. V první části je provedena ...