Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie výroby pouzdra zpožďovače 

    Janošek, Martin
    V práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí ...
  • Technologie výroby součásti těleso klapky 

    Keprt, Michal
    Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelováno v programu SolidWorks ...