Now showing items 1-2 of 2

  • Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

    Veselý, Milan
    Předmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je ...
  • Použití metody FMECA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku 

    Macháč, Miroslav
    Práce je zaměřena na využití metody FMECA ve výrobním podniku. Analýza vypra-covaná ve spolupráci s výrobním podnikem si klade za cíl snížení počtu neshodných výrobků. Pomocí analýzy FMECA byly identifikovány nejkritičtější ...