Now showing items 1-2 of 2

  • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

    Habr, Stanislav
    HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...
  • Výroba součásti "Kroužek" plošným tvářením 

    Stejskal, Luboš
    Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 23-03-T002 předkládá návrh technologie výroby součásti „Kroužek" plošným tvářením z hlubokotažné oceli ČSN 11305. Předpokládaná roční série 250 000 kusů. Na ...