Now showing items 1-1 of 1

  • Design stavebního nakladače 

    Groch, Luboš
    V práci se věnuji návrhu designu stavebního nakladače, který je maximálně přizpůsobený lidské obsluze s ohledem na technické moţnosti. Jsou zohledněny nejen potřeby operátora, ale i servisu a v neposlední řadě i poţadavky ...