Now showing items 1-1 of 1

  • Demonstrační úlohy s KNX/EIB 

    Křivka, Martin
    Tato diplomová práce vznikla jako podpora do výuky předmětu automatizace budov na Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Výsokého učení technického. Cílem práce bylo podrobně se seznámit s prvky ...