• Výpočet aerodynamických charakteristik vozidla s vybočením 

    Čavoj, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá CFD simulacemi obtékání automobilů vystaveným bočnímu větru, kde jako automobil slouží referenční model MIRA ve třech variantách karoserie s difuzorem. Zahrnuje ladění výpočetní sítě a vybraných ...