Now showing items 1-1 of 1

  • Souvislost vad řezu s řeznými parametry při laserovém řezání 

    Šťastný, Jan
    Projekt se zabývá v první části teoretickým rozborem technologických možností metody dělení materiálu laserem, principem a funkcí laseru, rozdělení jednotlivých typů laserů, vlastnostmi laserového paprsku, laserovým řezáním, ...