Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce malého CNC soustruhu 

    Podloucký, Milan
    Cílem této diplomové práce je konstrukce malého CNC soustruhu ideálního převážně pro malé série menších obroků či pro učební potřeby. V první části práce je provedena obecná rešerše obsahující technologii soustružení, ...