Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky 

    Hamplová, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace vzduchotechnické jednotky vybudované Strojírenským zkušebním ústavem s.p. za účelem testování především tepelných čerpadel a dalších vzduchotechnických přístrojů. Tato ...