Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání 

    Kundrát, Roman
    Cílem předkládané diplomové práce je návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání. Na základě literární studie, nabytých zkušeností a rad odborníků je v práci představena koncepce návrhu vzduchotechnického zařízení ...