Now showing items 1-1 of 1

  • Energetický zdroj se spalovací turbinou 

    Drábek, Ivo
    Cílem diplomové práce je vytvoření projektu energetického zdroje se spalovací turbínou o výkonu 50 MWe, pro danou lokalitu. Jedná se tedy o vhodný výběr spalovací turbíny a její zjednodušený termodynamický výpočet, návrh ...