Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot 

    Krajíček, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací řídicích členů pro čtyřnohý kráčivý robot. Výhodou těchto elementárních členů je jejich vyjádření ve formě nezávislé na kinematice a geometrii robotu, což umožňuje ...