Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce HHO generátoru 

    Gašperec, Michal
    Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukciou vodíkového generátora určeného pre automobilový priemysel. Cieľom práce je navrhnúť systém schopný produkovať požadované množstvo plynu. Práca zahŕňa predbežnú analýzu situácie, ...