Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat 

    Balogh, Pavel
    Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace Helpdesk, která zajišťuje komunikaci s internetovými uživateli. V první části práce je stručný popis jednotlivých prostředků a nástrojů, které byly použity. V praktické ...